Konický šálek (hrob 7)

 
Konický šálek (hrob 7)
Konický šálek s mírně klenutou stěnou, dno má lehce prohnuté dovnitř. Z ucha se zachoval jen spodní kořen; vtlačovalo stěnu mírně dovnitř. Je slepený. Povrch má přepálený, světle hnědé barvy s šedými skvrnami.
Slezská fáze lužické kultury (pozdní doba bronzová). Hrob č. 7 ze žárového pohřebiště v Rájci (archeologický výzkum 1967).
Výška 5 cm.
Inv. č. A 33995 (foto G. Leite).
TOP