Slezská fáze lužické kultury

 
Slezská fáze lužické kultury
Baňatější nádobka se dvěma oušky (tzv. osudí) s výzdobou vertikálních žlábků – slezská fáze lužické kultury z kulturního komplexu popelnicových polí (pozdní doba bronzová, cca 950 – 750 př.n.l.).
Výzkum pohřebiště v lokalitě Mohelnice – škrobárna.
Inv. č. A 34525 (foto G. Leite).
TOP