Lidová architektura na Šumpersku
Kulturní Šumpersko truchlí. Odešel Miroslav Koval (26. 11. 1944 – 15. 6. 2022)
Stanislav Lolek (1873–1936). Kresby o lišce Bystroušce
Brouci – Okolí obce Hynčina
Zimní sčítání kání
Rostliny hadců: v čem jsou zvláštní a kde bychom je na severní Moravě hledali?
Babočka admirál – Vanessa atalanta (Linnaeus,1758)
K nedožitým pětasedmdesátinám výtvarníka Jaroslava Mináře
Zemřel sochař Jiří Beránek. Jeho raná díla vznikala v Sobotíně
Odešel Antonín Suchan
Dar plk. Karla Lukase zábřežskému muzeu
Franz Klein a jeho bratři – stavitelé silnic a železnic
Aby si děti měly kde hrát: Šumperská experimentální hřiště Václava Bláhy a Jiřího Kašťáka
Rozměrná olejomalba z velkolosinských lázní Svačina na poli od Paula Gebauera je nově instalovaná v šumperském muzeu
Josef Hoffmann a jeho stopy v Podesní
Toulky za pověstmi – O Lázích u Bukovice
Toulky za pověstmi – Tři oltáře
Mimořádná akvizice v šumperské kolekci malíře Kurta Halleggera
Vzpomínka na akademického malíře Františka Remeše
Brouci – vrch Trlina 2020
Doba bronzová v panelovém sídlišti
Pozdně barokní kolekce soch apoštolů a evangelistů našla své místo ve stálé expozici Muzea Šumperk
Zimní sčítání kání
Brouci – vrch Trlina 2019
Unikátní doklad přípravy jídel v protohistorickém (keltském?) období
Geologická revize lokality Bludov, Nový lom
Dobrovolná záchranná společnost v Šumperku v letech 1929–1938
Brouci, lokalita Zábřeh – vrch Račice
Zimní sčítání kání na transektu směr Zábřeh–Vyšehoří v zimním období 2017/2018
Dvojí výročí Jana Eskymo Welzla
Kulturní událost roku 1998 v Zábřehu. Tak jsme se konečně dočkali…
PÁTER JOSEF NOVÁK
M. Zmrhalová - Vypravte se za lichtenštejnskými a jinými památníky a hraničními kameny nejen na výstavu a přednášku
Kristina Lipenská - Šumperk v srpnu 1968: před 50 lety vjely do šumperských ulic polské tanky
Kristina Lipenská: Přivezli jsme do Prahy současné výtvarníky Šumperska
M. Dvořák - Geologický průzkum hornin a minerálů vyskytujících se na soutoku Hučivé a Divoké Desné
M. Dvořák - Brouci Libiny
M. Dvořák - Zimní sčítání kání
Dagmar Tempírová-Kotrlá: Jan Merta – jeden z nejlepších současných českých malířů pochází ze Šumperka
D. Tempírová-Kotrlá: Letošní dvojí výročí – Václav Hollar
Jakub Halama - Další bronzový depot z našeho regionu
M. Dvořák - Setkání souvkařů v Bolaticích
Lída Novotná – 5. prosince uplynulo 30 let od jejího úmrtí
Pokračování rozsáhlého záchranného výzkumu na pravěkém sídlišti v Dubicku
Kudlanka nábožná
Ivan Tuša - Akvárium bez zbytečností aneb akvárium pro laiky a lajdáky ...
Ivan Tuša - Měření relativní vlhkosti vzduchu – problém nejen muzejní
Ivan Tuša - Nemoura dubitans
Ivan Tuša - Nemurella picteti
Ivan Tuša - Leuctra nigra
Ivan Tuša - Leuctra digitata
Ivan Tuša - To the precision
Antonín Vašíček - Zbraň a lov
Magda Zmrhalová - Houby 2007
Miloš Melzer - O šumperském pernikářství
Magda Zmrhalová - Mechorosty Králického Sněžníku
J. Halama - První výsledky archeologického výzkumu v Šumperku, mezi ul. Na Hradbách a Lužickosrbskou
Petr Kovařík - Orlovec říční na průtahu Šumperskem
Jakub Halama - Výzkum v Příčné ulici - Šumperk osídlen již v době bronzové
Martin Baják - Sondážní výzkum na mohelnických hradbách
Milena Filipová - Výmalba kaple sv. Jana Nepomuckého v klášterním kostele v Šumperku
Magda Zmrhalová - Bryologicko-lichenologický seminář v Chrasticích
Zdeněk Gába – Kateřina Odložilíková - Jak kořínek proniká křemenem
Jakub Halama - Smutný konec objevených základů městské brány
Petr Kovařík - Výzva ke spolupráci při mapování výskytu živočichů
Petr Kovařík - Pelikán africký na Moravičanském jezeře
Milena Filipová - Oltář sv. Dominika v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku
Magda Zmrhalová - Rašeliniště Rejviz
Alena Turková - Pavlínin dvůr a rodina Chiari
Zdeněk Doubravský - Šumperská jednání v červnu 1490 a jejich politické souvislosti
Milan Dvořák - Světlušky Lampyridae
Milena Filipová - K nedožitým osmdesátinám Freda Habermanna
Mária Kudelová - Bednářské nářadí posledního bednáře v Lošticích ve sbírkách VM
Jakub Halama - Archeologové na hradě Brníčko
Milan Dvořák - Kovaříkovití
M. Zmrhalová, V. Čulíková, J. Halama - Zbytky léčivých bylin z raně novověké výplně městského příkopu v Šumperku
Milan Dvořák - Nález kudlanky nábožné na Šumpersku
Jakub Halama - Archeologický výzkum v Dubicku – na sklonku doby bronzové tu stála velká osada
Magda Zmrhalová - Poznámky prof. Jana Kabelíka k prevenci výživou
Milan Dvořák - Globální oteplování ano, či ne?
Lenka Kirkosová - Obrazy JOSEFA KEILA v šumperském muzeu
Mária Kudelová, Jakub Halama, Miluše Berková - Kámen, dřevo, hlína, kov a člověk tvůrce aneb Koho to vlastně napadlo
Jakub Halama - Pravěké nálezy z Dubicka a Hrabové
Mária Kudelová - Ráječtí králové a královničky – svatodušní obyčej hodný obdivu
Lenka Kirkosová - „Ukryté tváře“ Kurta a Amei Halleggerových ve sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku
Milan Dvořák - Brouci Šumperska
Milan Dvořák - Evropská Unie „zachraňuje“ klima, ale ničí Evropu
M. Zmrhalová, J. Halda: Mechorosty a lišejníky Hrubého Jeseníku
Mária Kudelová - V čem jste se, dámy, vdávaly… (Katalog k výstavě)
Lenka Kirkosová - Dílo Zdeňka Sklenáře (1910–1986) ve sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku
Milan Dvořák - Brouci Zábřehu a Hynčiny
Milan Dvořák - Modrásek jetelový
Lenka Kirkosová - Působil v Šumperku během první poloviny 19. století šikovný kadeřník?
Mária Kudelová - Včelí muž v Hrabišíně
Jakub Halama - NALEZEN UNIKÁTNÍ PRAVĚKÝ POKLAD
Dagmar Tempírová - Významné životní jubileum slaví světově uznávaný astronom a zábřežský rodák RNDr. Luboš Kohoutek, CSc
Odborné články
TOP