Kříž po pravé straně silnice před obcí

 

Veselí, kříž po pravé straně silnice před obcí, 1865  

 

Na jednom stupni stojí sokl o půdorysu obdélníku a nese nápis ANNO 1865. Sokl je v horní části odstupněný, na sokl nasedá hranolový podstavec zdobený v čelní straně reliéfem – v zahloubeném rámci Panna Marie Bolestná. Nad ním je úzká profilovaná římsa, která podstavec člení na dvě části. Celý podstavec zakončuje další profilovaná římsa, na ni nasedá nahoře i dole odstupňovaný dřík s reliéfem symbolů eucharistie – poháru s hostií, obilnými klasy a vinnou révou, reliéf je umístěn v zahloubeném rámci s vykrojenými rohy. Kříž s plastickým korpusem Krista je posazen na nízké římse. Hrany podstavce i dříku jsou zešikmené.

 

STAV: pískovec je zvětralý, oprýskává, reliéfy jsou natřené stříbřenkou včetně těla Krista. Celkově špatný stav.

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 10. 10. 2006, Jaromír Mašek.

 

TOP