Sloup se sv. Trojicí v centru

Rájec, sloup se sv. Trojicí ve středu obce, 1892

Na dvou stupních je umístěn podstavec čtvercového půdorysu, který přechází v šestihran, nahoře odstupňovaný. Na něj nasedá sokl stejného půdorysu, každá strana je zdobena zahloubeným obdélným rámcem. V čelní straně je uprostřed zasazena tabulka s textem: „Sousoší Nejsvětější Trojice bylo postaveno v roce 1892 na náklady manželů Josefa a Anny Chrastilových z Rájce, čp. 32 a předáno do opatrovnictví obce Velkorájecké. Na přelomu let 1999 a 2000 bylo sousoší opraveno, částečně nákladem obce a částečně nákladem občanů, prostřednictvím dobrovolné obecní sbírky. Obci Rájci bylo sousoší Nejsvětější Trojice předáno po opravě v dubnu roku 2000. Opravy prováděli Lubomír Tesák a Martin Beneš – kamenosochaři z Olomouce. Tabulku s nápisem vyhotovil Jan Malucha – kamenosochař ze Zábřeha.“ Následuje jednoduchá římsa, na kterou nasedá šestihranný sloup, spodní část je zdobena zahloubenými rámci a oddělena jednoduchou římsou. Zbytek sloupu se nahoru zužuje a je po celé délce také zdoben zahloubenými rámci, čelní rámec je zdoben květinovým ornamentem. Sloup je zakončen akantovou hlavicí, která nese sousoší Nejsvětější Trojice – vlevo Kristus, vpravo Bůh Otec, mezi nimi je sluneční kotouč s paprsky a s holubicí uprostřed.

 

STAV: celkem dobrý, po renovaci

 

MATERIÁL: pískovec

 

 

LITERATURA:

Manželé zdejší Josef a Anna Chrastilovi dali r. 1892 svým nákladem postaviti sochu Nejsvětější Trojice z pískovce, kterou zhotovil Josef Kubíček, sochař v Maletíně. Revers obce z 20. června 1893, zemského výboru z 2. IX. 1893 č. 37 320. Dne 5. července 1894 v den sv. věrozvěstů Cyrila a Metoděje posvětil P. Vincenc Tesař, děkan zvolský, za asistence P. Jana Kolčavy, faráře postřelmovského, a dp. Františka Klemše, faráře cotktytelského, kříž u školy a sochu sv. Trojice.

Valentin Fridrich: Kronika vesnice Rájce, I. díl, s. 23, rukopis, 1924.

 

http://www.drobnepamatky.cz/node/15254

 

 

 

Fotografie ze dne 12. 5. 2013, Mária Kudelová.

 

TOP