Kříž směrem na Mohelnici

 

Podolí, kříž na levé straně na konci obce směrem na Mohelnici, 1836

 

Sokl o půdorysu čtverce nese hranolový podstavec v čelní straně zdobený reliéfem P. Marie Bolestné v mělké nice. Na zadní straně vyrytý nápis: Anton Ehrenberger 1836. Podstavec zakončuje profilovaná, do segmentu vypnutá římsa, ve středu s reliéfem okřídlených hlaviček andílků. Na římsu nasedá hranolový kónický dřík, v čelní straně v zahloubeném rámci s prolamovanými rohy je reliéf s nástroji mučení Krista – houba, kopí, důtky, svazek třtiny, provaz vycházející z nádobky podobné džbánu(?). Dřík zakončuje široká profilovaná římsa, ze které vyrůstá kříž, dole rozšířený s ornamentem. Na kříži plastické tělo Krista.

 

STAV: Pískovec je zvětralý, oprýskává, chybí část obličeje P. Marie a jednoho z andílků. Zbytky polychromie na Kristovi – nohy, tělo, tvář, bederní rouška.

MATERIÁL: pískovec

 

http://www.regionmohelnicko.cz/o/podoli-cast-mesta-mohelnice

 

Fotografie ze dne 10. 10. 2006

 

TOP