Kříž na hřbitově

Nové Losiny, kříž na hřbitově, 1877

 

Na jednom stupni stojí hranolový, nahoře odstupněný sokl nesoucí mramorový podstavec se zahloubeným rámcem. Rámec má horní rohy zešikmené, v ploše je rytý nápis – německy, z novozákonního Zjevení Janova: „Seelig sind die Todten die im Hern sternem. Offenb 14,13“. V překladu: „Blahoslavení jsou mrtví, kteří umírají v Pánu. Zj, 14,13“. Na zadní straně rytý nápis: „Errichtet von David u. Mariana Christ 1877“. Podstavec zakončuje trojúhelný štít, jehož střední vrchol je rovný. Na podstavec navazuje kříž (pisánský?) s litinovým tělem Krista.

 

STAV: na zadní straně mramorového podstavce je rezavá skvrna

 

MATERIÁL: mramor, litina

 

LITERATURA:

Kříž na hřbitově je zmiňován v roce 1868 jako dřevěný, v říjnu 1877 byl nahrazen mramorovým.

SOA Šumperk, fond FÚ Nové Losiny (fond nezpracován), kart. č. 1, Verzeichnis der Kreuze und Kapellen; Jména fundátorů jsou napsána na zadní straně kříže.

 

 

Fotografie a podklady Josef Faltičko, 2017.

 

TOP