Kaple Panny Marie

Nové Losiny, kaple Panny Marie, 1864

 

Za novolosinským hřbitovem na kamenné podezdívce stojí bíle omítnutá čtyřboká zděná kaplička, která má v přední části výklenek. Stříška je jednoduchá, sedlová, pokrytá černou asfaltovou lepenkou. Okraje stříšky jsou zpevněny plechovými pásky. V čelní straně v místě spojení obou částí stříšky je umístěn jednoduchý kříž. Výklenek je v horní části půlkruhový, uvnitř se nachází bronzový reliéf Panny Marie s Ježíškem od uherskohradišťského sochaře Vladislava Vaculky.

 

STAV: Kaplička je po rekonstrukci, omítka na některých místech opadává. Stejný reliéf se nachází i na Vřesové studánce.

 

MATERIÁL: cihly, kámen

 

 

LITERATURA:

Kapli nechal postavit majitel rychty Josef Vogl v roce 1864, stavba se nacházela na pozemcích této usedlosti. Měla být postavena z kamene a zasvěcena sv. Barboře.

SOkA Šumperk, fond FÚ Nové Losiny (fond nezpracován), kart. č. 1, Revers-Neu Ullersdorf am 29. April 1864.

 

Nejpozději v meziválečném období se její zasvěcení změnilo na mariánské.

FRÖMEL, Franz et al.: Kleine Chronik: Kirch-Sprengel. Giessen 1988, s. 452.

 

Po roce 1945 kaplička zanikla, ale byla v 90. letech 20. století obnovena jako zděná výklenková kaplička.

 

 

Podklady a fotografie Josef Faltičko, 2017.

TOP