Kříž U valchy, směrem na Žádlovice

 
Loštice, kamenný kříž „U valchy“ na cestě směrem do Žádlovic, 1760.
 
 
Kříž stojí před rodinným domem u silnice na Žádlovice. Kříž je zaznamenaný v mapách stabilního katastru z roku 1834, kde stojí na hranicích pozemku č. 1051 majitele Drlíka a pozemku č. 1244 označeného jako silnice bez příkopu.
Na sokl čtvercového půdorysu nahoře odstupněný nasedá krátký podstavec, který plynule přechází v hranolový kónický dřík. Sokl nese v čelní straně nápis: Renov 1824 Alex Derlik. Na čelní straně podstavce je v zahloubeném rámci s vykrojenými horními rohy reliéf P.Marie Bolestné, po obou stranách jsou ryté rámce s vykrojenými rohy, v levém jsou vyryta písmena BU(S?).Vzadu na podstavci je nápis: ANTON DRLEK 1760. Vysoký dřík je ze tří stran zdoben zahloubenými rámci, z průčelí je v rámci ornament pásky zakončené zvonečkem. Vrchol dříku zakončuje široká profilovaná římsa, která nese kříž s tělem Krista, dole rozšířený a z čelní strany s písmeny IHS.  
 
STAV: pískovec zvětralý, reliéf P. Marie Bolestné je natřený hnědou barvou z pod níž vystupuje stříbřenka, detaily obličeje P. Marie nečitelné, páska na dříku natřená stříbřenkou, Kristus vykazuje velké disproporce. V roce 2013 byla již na domě hotova nová fasáda.
MATERIÁL: pískovec
 
Literatura:
Jílek, F. H. Památky farního chrámu sv. Prokopa v Lošticích. Loštice 1941, s.15.
Fischer, R. Kříže a boží muky v Lošticích. Separát. 4 str.
Soupis památek města Loštic. Strojopis, Havelkovo muzeum v Lošticích H 4709.
U býv. soukenické valchy, jež měla č. 94 a nyní před domem čp.289 stojí kamenný kříž, na němž čteme nápis: Anton Drlík (z č. 81) 1760 (zbudoval), renovatum 1824 Alex Derlik (syn budovatele). Udržovací revers je vtělen na poli.
Koudelková, N.: Drobná sakrální architektura v krajině, diplomová práce, Česká zemědělská Univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra biotechnických úprav krajiny, 2013, str. 72
 
 
POZN.: stejný typ kříže se nachází v poli mezi Palonínem a Lošticemi, shodná výzdoba i s datací spadá do stejného období, pravděpodobně se jedná o jednoho autora.
 
Fotografie ze dne 19.10.2006, Jaromír Mašek
Fotografie ze dne 2.10.2013, Mária Kudelová
 
N49° 44,115‘
E16° 55,288‘
289 mn.m
Garmin GPSmap 60CSx
 
 
 
TOP