Litinový kříž u hřbitova
Kříž u kulturního domu naproti domu č.p. 111
Kříž u kostela v zahradě domu č.p. 16
Kříž směrem na Mohelnici
Kříž směrem na Háj
Hamalova boží muka
Třeština, boží muka na křižovatce silnice z Police do Třeštiny a z Dubicka do Třeštiny
Třěština
Kříž u kapličky
Kříž po pravé straně silnice před obcí
Kaplička se zvoničkou
Kříž v poli mezi Újezdem a Vyšehorkami
Újezd
Veselí
Kříž u domu č. 48
Boží muka v zátáčce, směrem na Úsov
Boží muka mezi Stavenicí a Úsovem
Kříž směrem na Vyšehorky, 1881
Kříž směrem na Mohelnici
Kaplička
Smírčí kříž
Zhánělův kříž u MŠ
Socha Panny Marie na návsi, 1897
Panna Marie Immaculata
Kříž po straně na silnici do Loštic
Kaple v poli u Moravičan
Kaple sv. Floriána
Kaple směrem na Doubravici
Kamenný kříž směrem na Mohelnici
Socha sv. Jana Nepomuckého
Kaple
Kamenný kříž u kaple
Kaplička v zámecké zahradě
Kříž ve vsi u č. 533
Kaplička na návsi
Kříž u kapličky
Litinový kříž u papírny
Kaplička se zvoničkou
Socha sv. Jana Nepomuckého
Kříž, na Trpíně
Kříž v poli mezi kapličkou u Palonína a sochou PM za Lošticemi
Kříž u kostela
Kříž u dálnice
Kaplička sv. Pavlíny, směrem na Loštice
Sv. Jan Nepomucký, směrem na Mohelnici
Kříž na Obectov
Kříž na Olomoucké ulici
Kříž u ZD
Pieta na silnici k Moravičanům
Sv. Jan Nepomucký na mostě přes Třebůvku
Boží muka u Chloumku do Žádlovic Na Budíně - zaniklá
Kříž u kostela sv. Prokopa tzv. misionářský
Boží muka pod Chloumkem na Žádlovice
Boží muka při cestě z Loštic na Pešť
Kaplička na Chloumku
Kristus, ul. Moravičanská
Kříž U valchy, směrem na Žádlovice
Obrázek sv. Františka v Lišinách
Pieta naproti pivovaru
Socha Panny Marie na sloupu
Socha sv. Barbory - zaniklá
Kříž na Bradlci na Vlčice
Stavenice
Podolí
Moravičany
Doubravice
Žádlovice
Vlčice
Palonín
Loštice
Kříže, kapličky a boží muka na šumpersku
TOP