OTEVÍRACÍ DOBA A VSTUPNÉ

 

  • Muzejíčko bude z důvodu naplnění kapacity uzavřeno: 7. a 8. 2. od 9:00 do 11:00, 9. 2. od 9:00 do 12:00, 14. 2. od 9:00 do 11:00, 15. 2. od 10:00 do 11:30, 21. 2. od 10:00 do 12:00, 23. 2. od 9:00 do 11:00, 3. 3. od 9:15 do 10:15, 7. 3. od 9:00 do 11:00, 8. 3. od 9:00 do 11:00 a od 14:00 do 16:00, 10. 3. od 9:00 do 11:00. Děkujeme za pochopení.

 


 

MUZEUM V ŠUMPERKU

Muzeum Šumperk

 

Otevírací doba

celoročně úterý-neděle

9:00 - 17:00

 

Ceník
Plné vstupné:
 
Stálá expozice – 80 Kč 
Krátkodobé výstavy - cena stanovena dle náročnosti výstavy vždy samostatně a bude uvedena na plakátu k výstavě

Snížené vstupné: 
Stálá expozice – 40 Kč 
Krátkodobé výstavy - slevy budou uvedeny vždy ke konkrétní výstavě na plakátech

Přednášky a dílny - cena bude stanovena dle náročnosti přednášky nebo dílny vždy samostatně a bude uvedena na plakátu k předmětné akci

Slevy:

Žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob, včetně pedagogického dozoru - školky, tábory, atd.).

Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu.

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, děti do 6 let jednotlivě (pouze v případě stálých expozic), zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace. U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru (oznámeno na plakátech). Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace. 


 

LOVECKO-LESNICKÉ MUZEUM V ÚSOVĚ

Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov

 

Otevírací doba

Zámek bude otevřen pro veřejnost v období duben – říjen od úterý do neděle. Pondělky budou zavíracím dnem.

Mimo tyto měsíce bude prohlídka možná jen po předchozí objednávce (při minimálním počtu 15 lidí).

Duben, září a říjen: 9.00 – 16.30 (časy začátku prohlídek: 9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 12.30, 13.15, 14.00, 14.45 hod.)

Květen a červen: 9.00 – 18.00 (časy začátku prohlídek: 9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 14.15, 15.00, 15.45, 16.30 hod.)

Červenec – srpen: 9.30 – 19.00 (časy začátku prohlídek: 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 hod.)

Listopad - březen: ZAVŘENO

 

Ceník
 
Plné vstupné: 
Okruh I. – (Stálá expozice Lovecko-lesnického muzea 1. a 2. patro, expozice Kolébka lesnického školství, Putování středověkem, Strašidelný labyrint, výstavy) – 140 Kč
Okruh II.  bude otevřen v měsících červen (jen po předchozí objednávce), červenec a srpen (Stálá expozice Lovecko-lesnického muzea 2. patro, Pohádky na zámku Úsov, expozice Kolébka lesnického školství, Putování středověkem, Strašidelný labyrint, výstavy) – 140 Kč
Samostatné vstupné nádvoří (Putování středověkem, Strašidelný labyrint, expozice Kolébka lesnického školství, výstavy) – 70 Kč (děti do 3 let zdarma)
Galerie Lubomíra Bartoše – 70 Kč 
Výstavy a akce - cena stanovena dle náročnosti výstavy a bude uvedena na plakátu
 
Slevy:
Okruh I. – (Stálá expozice Lovecko-lesnického muzea 1. a 2. patro, expozice Kolébka lesnického školství, Putování středověkem, Strašidelný labyrint, výstavy) – 70 Kč
Okruh II. – bude otevřen v měsících červen (jen po předchozí objednávce), červenec a srpen (Stálá expozice Lovecko-lesnického muzea 2. patro, Pohádky na zámku Úsov, expozice Kolébka lesnického školství, Putování středověkem, Strašidelný labyrint, výstavy) – 70 Kč (děti do 3 let zdarma)
Samostatné vstupné nádvoří (Putování středověkem, Strašidelný labyrint, expozice Kolébka lesnického školství, výstavy) – 40 Kč (děti do 3 let zdarma)
Galerie Lubomíra Bartoše – 40 Kč
Výstavy a akce – ceny budou uvedeny vždy ke konkrétní výstavě nebo akci na plakátech
 

Přednášky a dílny - cena bude stanovena dle náročnosti přednášky nebo dílny vždy samostatně a bude uvedena na plakátu k předmětné akci

Fotografování svateb (vstupní schodiště) je možné v běžných otvíracích hodinách zámku pro skupinku max. 15 osob, za účasti průvodce. Doba tohoto pronájmu je 20 min a cena 500 Kč. V případě pronájmu jiných prostor za účelem fotografování svateb je stanoven poplatek 1 000 Kč za maximálně 20 minut pro skupinu max. 10 osob.
 
Slevy:
Žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti od 3 let.

Rodinné pasy, Senior pasy, Jeseníky Pass – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu.

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, děti do 3 let, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace. U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru (oznámeno na plakátech). Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.


 

MUZEUM ZÁBŘEH

Muzeum Zábřeh

 

Otevírací doba

celoročně úterý - neděle

9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 

Bezbariérový přístup do výstavních prostor muzea.

 

Ceník

Plné vstupné:
Stálá expozice – 60 Kč 
Expozice J. E. Welzl - 60 Kč
Minigalerie - 20 Kč (platnost od 1. 5. 2022)
Krátkodobé výstavy - cena stanovena dle náročnosti výstavy vždy samostatně a bude uvedena na plakátu k výstavě

Snížené vstupné:
Stálá expozice – 40 Kč 
Expozice J. E. Welzl - 40 Kč
Krátkodobé výstavy - slevy budou uvedeny vždy ke konkrétní výstavě na plakátech

Přednášky a dílny - cena bude stanovena dle náročnosti přednášky nebo dílny vždy samostatně a bude uvedena na plakátu k předmětné akci 

Slevy:

Žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob, včetně pedagogického dozoru - školky, tábory, atd.).

Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu. 

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, děti do 6 let jednotlivě (pouze v případě stálých expozic), zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace. U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru (oznámeno na plakátech). Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.


 

MUZEUM MOHELNICE

Muzeum Mohelnice

 

Otevírací doba

celoročně úterý-neděle

9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Ceník
Plné vstupné: 
Stálá expozice Z dějin Mohelnicka – 60 Kč 
Stálá expozice Pravěk Mohelnicka – 60 Kč 
Krátkodobé výstavy - cena stanovena dle náročnosti výstavy vždy samostatně a bude uvedena na plakátu k výstavě

Slevy: 
Stálá expozice Z dějin Mohelnicka – 40 Kč 
Stálá expozice Pravěk Mohelnicka – 40 Kč 
Krátkodobé výstavy - slevy budou uvedeny vždy ke konkrétní výstavě na plakátech

Přednášky a dílny - cena bude stanovena dle náročnosti přednášky nebo dílny vždy samostatně a bude uvedena na plakátu k předmětné akci

Slevy:

Žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob, včetně pedagogického dozoru - školky, tábory, atd.).

Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu.

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, děti do 6 let jednotlivě (pouze v případě stálých expozic), zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace. U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru (oznámeno na plakátech). Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.


 

PAMÁTNÍK ADOLFA KAŠPARA V LOŠTICÍCH

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích

 

Otevírací doba

celoročně úterý-sobota

9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

 

 

 

Ceník
Plné vstupné: 
Stálá expozice A. Kašpar – 60 Kč
Stálá expozice Loštické poháry – 60 Kč  
Krátkodobé výstavy - cena stanovena dle náročnosti výstavy vždy samostatně a bude uvedena na plakátu k výstavě

Snížené vstupné: 
Stálá expozice A. Kašpar – 40 Kč 
Stálá expozice Loštické poháry – 40 Kč
Krátkodobé výstavy - slevy budou uvedeny vždy ke konkrétní výstavě na plakátech

Přednášky a dílny - cena bude stanovena dle náročnosti přednášky nebo dílny vždy samostatně a bude uvedena na plakátu k předmětné akci

Slevy:

Žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob, včetně pedagogického dozoru - školky, tábory, atd.).

Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu.

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, děti do 6 let jednotlivě (pouze v případě stálých expozic), zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace. U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru (oznámeno na plakátech). Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.
 
TOP