Šumperské veduty

 

28. 1. – 30. 5. 2021

Muzeum Šumperk

Panorama Šumperka a městská zákoutí zachycená od 18. do poloviny 20. století v malbě, kresbě a grafice vám přiblíží nová výstava ve Výstavní síni šumperského muzea, a to prostřednictvím rozmanité kolekce šumperských vedut, uložených až na výjimky ve sbírkách muzea.

Veduta neboli pohled na město i okolní krajinu byla v evropském výtvarném umění velmi populárním malířským žánrem po celé sedmnácté století až do století devatenáctého. Dá se říci, že její obliba přetrvává dodnes, pouze médium malby či grafiky postupně nahradila fotografie.

Dochované veduty lze vnímat nejen jako svébytná umělecká díla, ale také jako důležitý historický pramen. Nejinak tomu bylo v Šumperku. Až do 70. let 19. století jsou veduty jediným informačním zdrojem pojednávajícím o vzhledu města a dá se z nich vyčíst velké množství údajů o jeho stavebním vývoji. Na výstavě můžete poznávat jak výtvarné pojetí exponátů, tak jejich hodnotu v podobě historických proměn města. Těšit se můžete kupříkladu na mimořádně cenný soubor olejomaleb s vynikající vypovídající hodnotou od Carla Thöndla (1829–1913). Abyste se v historických pohledech na Šumperk lépe orientovali, budou umělecké veduty konfrontovány se současnými fotografickými snímky, které byly pořízeny pro účely stejnojmenného katalogu.

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

obrázek obrázek

Jan Kleiner podle Antona Gersche, Veduta Šumperka od jihovýchodu,

rytina s leptem, 1821. Foto VMŠ.

Současný pohled na Šumperk od jihovýchodu. Foto M. Stuchlá, VMŠ.

 obrázek  obrázek

 August Haun, Pohled na Šumperk od jihozápadu, litografie, 1857–1860. Foto VMŠ.

 

 Současný pohled na Šumperk od jihozápadu. Foto M. Stuchlá, VMŠ.

 

 obrázek  obrázek

Carl Thöndel, Pohled na Šumperk od severu – detail, olej na plátně, 50. léta 19. století. Foto VMŠ.

 

Současný pohled na Šumperk od severu. Foto M. Stuchlá, VMŠ.

 

obrázek obrázek

Carl Thöndel, Pohled na Šumperk od východu – detail, olej na plátně, 1892. Foto VMŠ.

 

Současný pohled na Šumperk od východu. Foto M. Stuchlá, VMŠ.

 

obrázek obrázek

Carl Thöndel, Šumperk od západu, olej na plátně, závěr 19. století. Foto VMŠ.

 

Současný pohled na Šumperk od západu. Foto M. Stuchlá, VMŠ.

 

 

obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek obrázek

obrázek

TOP