LOVECKO-LESNICKÉ MUZEUM V ÚSOVĚ

 

 

 

Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov je ojedinělým historickým muzeem tohoto druhu ve střední Evropě. Je umístěno v prostorách barokního Martinelliho paláce. Představuje unikátní sbírku trofejí a preparovaných zvířat nejen z Čech, ale i z Polska, Itálie, Indie a Afriky. Sbírka vznikla díky lovecké vášni Lichtensteinů, kteří na přelomu 19. a 20. století uspořádali více než 50 loveckých výprav zejména do Afriky. Některé vystavené exponáty jsou staré více než 100 let.

  

Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov
Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov
Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov
 
Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov
Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov
Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov
 
Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov
Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov
Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov

 

 

 

Původní gotický hrad, postavený ve stylu francouzského kastelu, náleží mezi nejstarší na Moravě. Je královského založení z první poloviny 13. století, první zmínka o něm spadá do roku 1260. V 15. století byl krátce v držení Šternberků. Byl občasným sídlem synovce Karla IV., markraběte Prokopa, jemuž sloužil ve válkách s jeho bratrem Joštem jako důležitý opěrný bod. V 15. století byl dlouhodobě zastaven pánům z Vlašimi. Jejich nástupci, Boskovicové, získali v 16. století hrad do vlastnictví a od roku 1597 patřil Lichtenštejnům. Z původního hradu se dochovaly především hradby zpevněné válcovými věžemi, zvýšené pro potřeby dělostřelby v 15. století. Renesanční klenby v zámecké budově a některých místnostech hospodářských budov dokládají výstavbu zámku na místě staršího gotického paláce a rozšiřování zástavby za Boskoviců. Barokní přestavba zámku a výstavba honosného schodiště byla provedena v letech 1692 – 1699 podle návrhů Domenica Martinelliho. V objektech úsovského zámku sídlila po dlouhou dobu správa panství, v letech 1852 – 1867 zde působila první lesnická škola na Moravě, v letech 1911 – 1914 městská obchodní mlynářská škola a v meziválečném období česká obecná menšinová škola. V roce 1898 schválil Jan II. z Lichtenštejna zřízení lesnického a loveckého muzea s bohatými sbírkami zvířeny z rozsáhlých lichtenštejnských panství a z loveckých výprav do Polska, Itálie, Afriky a Indie. Pro jejich umístění byl následně vybrán úsovský zámek. Lichtenštejnové vlastnili zámek do roku 1945, poté ho spravoval stát, od roku 1995 je hrad a zámek majetkem města Úsova.

 

Na výstavách a akcích budou pořizovány fotografie a obrazová dokumentace pro dokumentační a propagační účely VM Šumperk.

Kotakty

Lovecko-lesnické muzeum v Úsově
Zámecká 1
789 73 Úsov
GPS: 49°47'56.565"N, 17°0'52.031"E - Zobrazit na mapě

 

Správce muzea
Telefon: 583 435 111
Mobil: 736 676 351
E-mail: usov (@) muzeum-sumperk.cz

TOP