ODDĚLENÍ DETAŠOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

Vedoucí oddělení ekonomického a správy detašovaných muzeí – pracoviště Muzeum Zábřeh, Mohelnice, PAK Loštice

Koordinace činnosti detašovaných muzeí v oblasti ekonomické a personální.

Telefon: 583363073
Mobil: 603 174 500
E-mail: ekonom@muzeum-sumperk.cz

 

PAK LOŠTICE

Vedoucí pracoviště (zřízenec v kulturním zařízení)

Zajišťuje provoz muzea, návštěvnický servis, propagaci včetně spolupráce se školami.

 
Telefon: 583 445 256
Mobil: 725 477 650
E-mail: pamatnik.lostice@muzeum-sumperk.cz

 

MUZEUM V ZÁBŘEHU

Vedoucí pracoviště (produkční, kulturně výchovný pracovník)

Produkční, zajišťuje provoz muzea, návštěvnický servis, propagaci včetně spolupráce se školami, vytváří a organizuje muzejní programy.

Telefon: 583 413 646
Mobil: 603 174 514
E-mail: zabreh@muzeum-sumperk.cz

 

MUZEUM V MOHELNICI

Vedoucí pracoviště (historik)

Historik se zaměřením na Mohelnicko, zajišťuje provoz muzea, návštěvnický servis, propagaci včetně spolupráce se školami.

Telefon: 583 430 693
Mobil: 725 486 802
E-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.cz

  

Vedoucí oddělení provozu a výroby a správy Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov

Zabezpečuje a koordinuje správu a činnost Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov.

Telefon: 583363083
Mobil: 603 174 443
E-mail: provoz@muzeum-sumperk.cz

 

ZÁMEK ÚSOV 

Kastelán (správce pam. objektu, vedoucí pracoviště)

Zajišťuje provoz muzea, návštěvnický servis, propagaci včetně spolupráce se školami, zajišťuje provoz občerstvení.

Telefon: 583 435 111
Mobil: 736 676 351
E-mail: usov@muzeum-sumperk.cz

 

TOP