Boží muka u Chloumku do Žádlovic Na Budíně - zaniklá

Boží muka Na Budíně – na Hoplíčkově louce 

 
Boží muka Na Budíně – na Hoplíčkově louce
 
 
Boží muka jsou zaznamenaná v mapách 3. vojenského mapování. Zanikly v 30. letech 20. století.
 
LITERATURA
Koudelková, N.: Drobná sakrální architektura v krajině, diplomová práce, Česká zemědělská Univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra biotechnických úprav krajiny, 2013, str. 79.
Jílek, F. H. Památky farního chrámu sv. Prokopa v Lošticích. Loštice 1941.
Zmiňuje zděný sloup podobný boží muce stojící při cestě k Budínu. Vzhledem ke svému havarijnímu stavu byl tento sloup dle autora ve 30. letech 20. století z bezpečnostních důvodů odstraněn.
 
TOP