Torzo božích muk na okraji lesa

Elba, torzo božích muk na okraji lesa

Elba, torzo božích muk na okraji lesa Elba, torzo božích muk na okraji lesa

Na okraji lesa stojí v současné době kamenné torzo božích muk. Původně na tomto místě stál do roku 1900 dřevěný kříž, který nechal majitel dnes již zaniklé usedlosti čp. 17 nahradit božími muky. V 60. letech 20. století byla stavba již bez střechy a pak byla rozebrána na stavební materiál. Zůstaly z ní pouze základy.

 

STAV: torzo

 

MATERIÁL: kámen

 

LITERATURA:

 

SOkA Šumperk, fond FÚ Nové Losiny (fond nezpracován), kart. č. 1, Verzeichnis der Kreuze und Kapellen.

 

Internetové zdroje:

Boží muka jsou zaznamenané v mapě III. vojenského mapování.

http://www.drobnepamatky.cz/node/17048, vyhledáno 18. 12. 2017.

 

 

Podklady a fotografie Josef Faltičko, 2017.

 

 

 

 

TOP