Publikace Severomoraváci - dotisk

plakat - dotisk severomoraváci

Severomoraváci opět kompletní!

Dobrá zpráva pro všechny příznivce vojenské a regionální historie. Severomoraváci za Velké války, úspěšná trilogie z pera Zdeňka Doubravského, jsou opět kompletní. V letech 2016–2018 vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku tři publikace věnující se bojovým operacím pluků sestavených z mužů pocházejících (nejen) ze severomoravského regionu na bojištích první světové války. V loňském roce byl první díl trilogie vyprodán, a protože zájem čtenářů neutichá, rozhodlo se muzeum pro jeho dotisk. Opět se tak můžeme začíst do osudů 93. pěšího pluku šumperského a 13. zeměbraneckého pluku olomouckého za Velké války. První díl čtenáře stručně seznamuje s mezinárodněpolitickou situací před vypuknutím válečného konfliktu, s výzbrojí jednotlivých armád, přibližuje dění na Šumpersku v posledních letech před válkou. Poté se věnuje bojovým operacím, jichž se v roce 1914 zúčastnily zmíněné pluky.

Pokud jste dosud o „Severomoravácích“ neslyšeli a měli byste zájem i o druhý nebo třetí díl, tak připomínáme, že druhý díl je věnován bojové cestě, kterou prodělali muži ze severní Moravy v rámci uvedených pluků v roce 1915 až první polovině roku 1916, i situaci v zázemí. Třetí díl zachycuje dění v posledních letech války. Druhý a třetí díl jsou také doplněny o seznamy padlých 93. pěšího pluku, jež byly uveřejněny na stránkách spisu 93. im Weltkriege.

Všechny tři díly jsou k dostání v Muzeu Šumperk. Publikace si můžete také objednat na adrese VM Šumperk (Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk), magda.gronychova (@) muzeum-sumperk.cz.

 

TOP