Časopis Künstler Monographien – Die künstlerfamilie Bellini

obrázek

 

Časopis Künstler Monographien – Die künstlerfamilie Bellini. Z majetku malíře A. Kašpara.

Papír; nedatováno; inv. č. AK 275

TOP