Pazourková čepel III

 
Pazourková čepel III
Zlomená pazourková čepel s jemnou retuší na terminální straně.
Mladší doba kamenná (neolit, cca 6.-5. tis. př.n.l.), sídliště v lokalitě Mohelnice – cukrovar.
Inv. č. A 3821 (foto I. Tylová).
TOP