Osudí s jedním uchem (dvojhrob 14/15)

 
Osudí s jedním uchem (dvojhrob 14/15)
Osudí s konickým hrdlem v okraji lehce prohnutým. Hrdlo přechází slabým odsazením do baňaté výdutě. Pres odsazení je posazeno pouze jedno ucho. Výduť zdobí mírně šikmé širší žlábky, pod nimi i nad nimi jsou horizontální pásy důlků a drobných zářezů. Povrch je tmavě šedé a hnědé barvy.
Slezská fáze lužické kultury (pozdní doba bronzová). Dvojhrob č. 14/15 ze žárového pohřebiště v Rájci (archeologický výzkum 1967).
Inv. č. A 34034 (foto G. Leite).
TOP