Kultura s moravskou malovanou keramikou

 
Kultura s moravskou malovanou keramikou
Keramická miska na vysoké nožce Kultury s moravskou malovanou keramikou z okruhu tzv. Lengyelského kulturního komplexu (mladší neolit, cca 4700 – 4000 př.n.l.).
Na nádobě jsou patrné plastické výčnělky – pupíky, které sloužily k lepšímu uchycení nádoby.
Výzkum sídliště v lokalitě Mohelnice – cukrovar (50. léta 20. stol.).
Inv. č. A 51394 (foto G. Leite).
TOP