GDPR

- Informace o zpracování osobních údajů

- Vlastivědné muzeum v Šumperku upozorňuje návštěvníky, že na akcích, které pořádá (muzejní programy, vernisáže atd.) jsou pořizovány obrazové záznamy za účelem dokumentace a propagace organizace. Tyto obrazové záznamy mohou být zveřejněny v tisku, na webu organizace nebo na FB profilu organizace.

TOP