Grafický kabinet Václava Hollara

VÁCLAV HOLLAR. Krajina a města I.

Ve sbírce zábřežského muzea se nachází impozantní kolekce grafických listů Václava Hollara (1607–1677), světově proslulého rytce a kreslíře 17. století, kterou muzeu daroval milovník a sběratel umění plk. Karel Lukas (1897 Brníčko – 1949 Praha). Tento soubor, čítající téměř 750 grafických listů, patří bezesporu k nejcennějším uměleckým sbírkám na severní Moravě a po Hollareu, sbírce grafik a kreseb Václava Hollara v Národní galerii v Praze, je považován za druhou nejpočetnější kolekci Hollarovy tvorby v České republice.

Pro svou žánrovou rozsáhlost, detailní zachycení viděného a precizní grafické zpracování je Václav Hollar právem řazen mezi nejvýznamnější evropské grafiky v dějinách umění. I v dnešní době se těší velkému zájmu široké veřejnosti, a proto jsme v reinstalovaných prostorech Muzea Zábřeh vytvořili Grafický kabinet Václava Hollara, ve kterém bude prezentována umělcova tvorba.

Hollarův záběr zájmu byl velmi široký. Vedle vedut, zeměpisných plánů a map se intenzivně věnoval také portrétní tvorbě, studiím krojů a oděvů duchovních řádů či náboženským, historickým a mytologickým námětům. V jeho uměleckém repertoáru najdeme i precizní práce s přírodní tematikou, detailně zachycené náhrobky a dopodrobna vyobrazené stavební památky. Některé zmíněné oblasti Hollarova zájmu jsou ve sbírce zábřežského muzea zastoupeny velmi dobře, například cykly vyhotovené pro skotského editora Johna Ogilbyho, obzvlášť pak ilustrace k Vergiliově Aeneidě či Ezopovým bajkám. Kolekce je tvořena množstvím pohledů na katedrálu sv. Pavla a jiné stavby v Londýně nebo cykly Malé pohledy z okolí Janova, Římské ruiny podle Sebastiana Vrancxe a Pohledy na Tanger. Muzeum rovněž vlastní známé série krojů a oděvů Ornatus Mulieribus a Theatrum Mulierum, dále Dětské hry podle Pietra van Avonta a Petera Paula Rubense či desítky tisků portrétů významných osobností. Jako příklad uveďme alespoň podobiznu španělské královny Anny Marie, anglického krále Karla II. nebo Hieronyma Vestonia, hraběte z Portlandu.

Jednotlivé okruhy, kterými se Václav Hollar zabýval, budou v expozici obměňovány a detailně představeny, a to jednak z důvodu přísné ochrany originálů, jednak kvůli zatraktivnění expozice. Vždy tak budete mít důvod se do Grafického kabinetu vrátit a důkladně si prohlédnout vybranou část z Hollarova uměleckého repertoáru. 

Od 12. června 2021 můžete v Grafickém kabinetu zhlédnout výstavu Václav Hollar. Krajina a města I., která představuje veduty, různé pohledy do krajiny i detailní práce významných stavebních památek. Doufáme, že nová instalace splní Vaše očekávání.

 

V prodeji je katalog – TEGLOVÁ, P.: Wenceslaus Hollar Bohemus. Šumperk 1997 – za 60 Kč (česká a anglická verze).

 

Stálá expozice V. Hollara (video, YouTube)

 

 

obrázekobrázekobrázek

 

 
obrázekobrázekobrázek 

 

 
obrázekobrázekobrázek

 

 
obrázekobrázek

 

 
obrázekobrázekobrázek
 

obrázek

TOP