Pro děti a školy

foto z dílny k výstavě

Nabídka muzejních programů k výstavě KOVALOVI

V rámci programu festivalu Město čte knihu 2019 Vlastivědné muzeum v Šumperku připravilo výstavu ilustrátorky letošní festivalové knihy povídek Ilji Hurníka, Anežky Kovalové, a jejího manžela, kreslíře, fotografa a kurátora Miroslava Kovala. Výstava je vítanou příležitostí připomenout významná životní jubilea obou výtvarníků, kteří žijí a tvoří v Sobotíně a jsou po desetiletí klíčovými postavami šumperské kulturní scény. Vedle výtvarné části bude představena také tvorba spisovatele, dramatika, hudebníka a pedagoga Ilji Hurníka, propagátora české Orffovy školy. Velmi zajímavou kapitolu představuje část výstavy věnovaná Hurníkově spolupráci s Šumperským dětským sborem Motýli.

Jako každoročně k výstavě připravujeme vzdělávací programy pro školy. Jsou vhodným doplněním aktivit, kterými se Vaše škola zapojuje do festivalového dění. Co nabízíme:

  • Interaktivní výukový program s výtvarně-hudební dílnou pro MŠ, ZŠ (společně si vyrobíme jednoduchý hudební nástroj s vánočním dekorem a děti si ve skupině vyzkouší zkomponovat jednoduchou skladbu s využitím tzv. orffovských nástrojů)
  • Výukový program pro středoškoláky

Výukové programy rádi přizpůsobíme věku dětí. Návštěvu muzea, prosím, předem objednávejte na telefonu 583 363 087 nebo e-mailu kristina.lipenska (@) muzeum-sumperk.cz

Cena výukového programu je 40 Kč jednotná, pedagogický doprovod zdarma.

Výstava potrvá do 2. 2. 2020. Budeme se těšit na Vaši návštěvu u nás v muzeu!
 

 

plakát výstavy

Jak vzniká látka na šaty?

Pozvánka na interaktivní prohlídku části stálé expozice s tvořivou dílnou.

Vlastivědné muzeum v Šumperku si Vám dovoluje nabídnout interaktivní prohlídku části stálé expozice s tvořivou dílnou věnovanou textilní výrobě.

Program se věnuje výrobě tkanin od pěstování lnu, jeho zpracování a spřádání až po tkaní látek na stavech. Součástí programu bude poznávání surovin a rostlin používaných k výrobě tkanin, dále ukázka spřádání – děti si mohou vyzkoušet práci na malém dětském kolovrátku – i tkaní na malém funkčním tkacím stavu. Na tkacích rámech nebo kartonech si pak v dílně děti vytvoří funkční kousek tkaniny – podložku nebo prostírání. Získají tak základní praktickou znalost o způsobu výroby tkanin i povědomí o historii dříve důležitého odvětví výroby v našem regionu.

Program je vhodný pro školní i předškolní kolektivy.

 

Vstupné na interaktivní prohlídku s dílnou: 40 Kč

Objednávat se můžete na adrese: maja.kudelova (@) muzeum-sumperk.cz nebo na tel. č. 736 760 600, 538 363 093.

Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že se dětem bude v muzeu líbit.

 

 

plakát na dílny

Základy ikonografie aneb Hrdinové v sakrálním umění

Výtvarný workshop pro školy k části stálé expozice Muzea Šumperk

Vlastivědné muzeum v Šumperku si Vám dovoluje nabídnout edukační program pro školy k části stálé expozice věnovaný základům křesťanské ikonografie ve výtvarném umění.

Jistě víte, že umění je protkáno světci a příběhy z jejich legendárních životů. V současné době je však pro řadu z nás čím dál těžší rozpoznat na obrazech či sochách konkrétní osobu a porozumět vyobrazeným atributům, symbolům. Ve stálé expozici šumperského muzea je k vidění celá řada takových postav, především v nově instalované sochařské kolekci apoštolů a evangelistů. Podle čeho lze rozlišit Ondřeje od Petra? Jak je nejčastěji vyobrazovali staří mistři? Během workshopu si odpovíme na tyto i mnohé další otázky a objevíme příběhy, které se stanou inspirací pro naše společné výtvarné tvoření.

Program je vhodný pro žáky 1. i 2. stupně ZŠ a studenty SŠ. Připraven je v různých modifikacích dle věkové kategorie účastníků.

 

Délka programu: 45–60 minut (dle domluvy)

Cena: 40 Kč / student

Rezervace: lenka.mullerova (@) muzeum-sumperk.cz / 538 363 094

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

 

 

Nabídka přednášek

Vlastivědné muzeum přichází s nabídkou souboru přednášek, které by přispěly ke zkvalitnění výuky, k prohloubení poznatků z regionální historie, literatury a přírodních věd. Pracovníci muzea jsou po vzájemné domluvě schopni a ochotni přizpůsobit svůj výklad věkovým kategoriím žáků a studentů od základních informací až po vysoce odborný výklad. Přednášky se mohou konat v přednáškovém sále, který se nachází ve východním křídle muzea, dále v muzeích v Zábřehu, Mohelnici, Lošticích, na zámku v Úsově nebo přímo ve Vaší škole.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel. čísle 583 363 074, zajišťuje Mgr. Eva Šebestíková eva.sebestikova (@) muzeum-sumperk.cz nebo na adrese muzea vmsumperk (@) muzeum-sumperk.cz

 

Vstupné na přednášku je 20 Kč.

Přednášky uskutečněné mimo muzeum budou zpoplatněny formou vstupného.

Seznam přednášek

 

TOP