Václav Hollar – Jihovýchodní cíp Tangeru
Po hladinou Slezské Harty
Dřevěný lidový zámek
Antonius Aust – Romantická krajina
Ševcovská holba
Marcus Tullius Cicero, M. T. Ciceronis Quaestiones Tusculanae per D. Eras. Roterodamum acri iudicio restitutae… (Tuskulské hovory Marca Tullia Cicerona obnovené bystrým úsudkem Dr. Erasma Rotterdamského…), 1541
Claude François Xavier Millot, encyklopedie Universalhistorie alter, mittler und neuer Zeiten (Všeobecné dějiny starověku, středověku a novověku), 1794
BRONZOVÁ SPONA Z PRAVĚKÉHO POKLADU
Ludvík z Pruska, Trilogium animae, 1498, prvotisk
Nástěnné textilie přivezené reemigranty ze Zelova
Dřevěný lidový zámek
Bible benátská, 1506
Koukol polní (Agrostemma githago L.)
Bohumil Teplý – Kameník
Kaple ve Svobodíně
Stanislav Lolek – Krajina
Sekerka přivezená z daleka
Mirko Hanák – Srneček
Mirko Hanák – Vydra
Samostatný československý stát skutkem!
Josef Eberhardt Karger – Pavlínin dvůr v Šumperku
Jan Raszka – Ursus a Lygie
Secesní stojánek na zápalky
Richard Kauffungen – socha Josefa II.
Sportovní slavnosti v Šumperku
Václav Hollar – U Albury v Surrey
Německé turistické značky
České turistické rozcestníky
Anton Dominik Fernkorn – Tanec a Hudba
Nicollela
Střelecký odznak
Celuloidová panenka
Výroční medaile pro střelce
Celuloidové panenky
Umění rapotínských sklářů
Kniha – Jiří Strejc: Žalmové Davida Swatého, 1630
Kniha – Francisci Philippi Florini: Oeconomus prudens et legalis oder Allgemeiner Klug- und Rechtsverständiger Haus-Vatter bestehend in neun Büchern, 1705
Hračka – sporák a pařák
Dřevěné panenky
Carl Thöndel – Šumperk od západu
Carl Thöndel – Pohled na Šumperk od jihovýchodu
Kurt Hallegger – Zima v Sudetech
Carl Thöndel – Pohled na Šumperk a Nové Domky z Městských skal
Telurium
Carl Thöndel – Pohled na Šumperk od východu
Carl Thöndel – Pohled na Šumperk od severu
Pamětní deska z rodného domu Johanna Geyera
Vyznamenání pro legionáře
Jan Kleiner podle Antona Gersche – Veduta Šumperka od jihovýchodu
Josef Keil – P. Marie Ochránkyně
Červené Vánoce u Kašparů
Čejka chocholatá – Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
Stolní glóbus
Trilobit Bolbochasmops
Jean-Baptiste Carpeaux – Tři Grácie
Kiprové mince
První pravěký kovový nástroj
Vzpomínka na 17. listopad
Renesanční křtitelnice z Maršíkova
Josef Lubič – Jan Amos Komenský
Pamětní hrneček
Učební obraz Poprava českých pánů na Staroměstském náměstí roku 1621
Pánská vesta
Uniforma legionáře
Gramofon
Pánský kabát
Jezdecká ostruha bojovníka z doby římské
Zlatý čepec se širokou krajkovou korunou
Hugo Šilberský – Pohled na Moravičany
Dámské rokokové šaty
Model mučicího nástroje
Pieta
Nosítka
Zábřežská madona
Dámské šaty s „honzíkem“
Přilba s mytologickými výjevy
Adolf Kašpar – kolekce ilustrací k trilogii A. Jiráska Bratrstvo
Flašinet
KAMZÍK HORSKÝ (Rupicapra rupicapra L.)
Adolf Kašpar – Loutkové divadlo, lept
Vzpomínka na lázně
SPIRÁLOVITÝ NÁPAŽNÍK Z DOBY BRONZOVÉ
VÁCLAV HOLLAR, JARO – LÉTO – PODZIM – ZIMA
POKLADY ZE SBÍREK
HOLBA
Model jesenického domu
Květ z vrat domu čp. 2 v Lesnici
TOP