R. Renier – Pohled na Šumperk

 

 
R. Renier – Pohled na Šumperk
Suchá jehla, 1920, 16,4 x 22,9 cm
H 13307

 

TOP