Josef Beránek - Mohelnice – Zábřežská ulice

 

Josef Beránek. Mohelnice – Zábřežská ulice.

Kresba tuší a akvarelem; 1976; 26 x 34,5 cm; inv. č. H 5099

TOP