Kniha B. Němcové Babička

 

Kniha B. Němcové Babička, ilustroval Adolf Kašpar.

Vydala Česká grafická akciová společnost Unie. Papír; 1913; inv. č. AK 676

TOP