Příruční fotoaparát Adolfa Kašpara

obrázek

 

Příruční fotoaparát Adolfa Kašpara. Výrobce L. Gaumont & C-ie Paris.

Kov; nedatováno; 8,4 x 6,4 x 2,7 cm; inv. č. AK 154

TOP