Pohled do údolí Třebůvky s domy na okraji Loštic

obrázek

 
Pohled do údolí Třebůvky s domy na okraji Loštic, v pozadí objekty vlčické papírny. 
20. léta 20. století, kolorovaná pohlednice, vydal Josef Kovář v Lošticích, 14 x 9 cm
H 4849
TOP