Bronzová jehlice (dvojhrob 29/30)

 
Bronzová jehlice (dvojhrob 29/30)
Rozlomená bronzová jehlice s kuželovitou hlavicí a pokrouceným dříkem kulatého průřezu bez výzdoby, špice chybí.
Slezská fáze lužické kultury (pozdní doba bronzová). Dvojhrob č. 29/30 ze žárového pohřebiště v Rájci (archeologický výzkum 1967).
Dochovaná délka 11 cm.
Inv. č. A 34140 (foto G. Leite).
TOP