Šálek (hrob 12)

 
Šálek (hrob 12)
Šálek s prohnutým hrdlem a naznačením rozevření k okraji. Stěna se mírně prohýbá k dovnitř promáčknutému dnu. Zrekonstruovaný z fragmentů. Ucho neslo 3 žlábky. Je do tmavě šeda vypálený, povrch má otřený.
Slezská fáze lužické kultury (pozdní doba bronzová). Hrob č. 12 ze žárového pohřebiště v Rájci (archeologický výzkum 1967).
Inv. č. A 34027 (foto G. Leite).
TOP