Laténské období

 
Laténské období
Větší zásobnicová nádoba s typickým vertikálním žlábkovaným povrchem a ovaleným okrajem – doba laténská – Keltové (mladší doba železná, cca 450 – 30 př.n.l.).
Výzkum sídliště v lokalitě Mohelnice – ČSAD (70. léta 20. stol.).
Inv. č. A 12549 (foto G. Leite).
TOP