Kultura nálevkovitých pohárů III

 
Kultura nálevkovitých pohárů III
Keramická nádobka s ven vykloněným a plasticky zdobeným okrajem - Kultura nálevkovitých pohárů (starší eneolit, cca 4000 – 3200 př.n.l.).
Sídliště v lokalitě Mohelnice – Bartošovo pole.
Inv. č. A 18476 (foto G. Leite).
TOP