Kultura s lineární keramikou IV

 
Kultura s lineární keramikou IV
Jednoduchá keramická hlubší mísovitá nádoba 1. zemědělské kultury u nás – Kultury s lineární keramikou (starší neolit, cca 5500 – 5000 př.n.l.).
Na míse je patrná typická rytá liniová výzdoba.
Výzkum sídliště v lokalitě Libivá - nadjezd (50. léta 20. stol.).
Inv. č. A 42929 (foto G. Leite).
TOP