Kurt Hallegger – Dvojice

 
Kurt Hallegger – Dvojice.
Kresba tuší na papíře, 1929.
H 6 489
TOP