Hrnek (hrob 7)

 
Hrnek (hrob 7)
Hrnek s mírně prohnutým hrdlem a nevýraznou výdutí na širokém rovném dnu. Dvě ucha seděla kousek pod okrajem. Je přepálený, na povrchu porušený, hnědé a tmavě šedé barvy.
Slezská fáze lužické kultury (pozdní doba bronzová). Hrob č. 7 ze žárového pohřebiště v Rájci (archeologický výzkum 1967).
Výška 13,6 cm.
Inv. č. A 33998 (foto G. Leite).
TOP