Kultura s lineární keramikou I

 
Kultura s lineární keramikou I
Jednoduchá keramická mísovitá nádoba 1. zemědělské kultury u nás – Kultury s lineární keramikou (starší neolit, cca 5500 – 5000 př.n.l.).
Na míse je patrná charakteristická rytá výzdoba tzv. notových značek.
Starý nález z dnes již neznámé lokality, Mohelnicko.
Bez inv. č. (foto G. Leite).