Odborná činnost
více +

Odborná činnost

Publikační činnost
více +

Publikační činnost

Výstavní činnost
více +

Výstavní činnost

Doplňková činnost
více +

Doplňková činnost

KNIHOVNA
více +

KNIHOVNA

POKLADY ZE SBÍREK
více +

POKLADY ZE SBÍREK

 
Štípaná industrie I
Silicitový úštěp jako odpad z výroby štípaných kamenných nástrojů.
Na jedné straně stopy po úderech a odštěpování.
Délka 20 mm, šířka 14 mm, síla 4 mm.
Lokalita slezské fáze lužické kultury (pozdní doba bronzová) v Šumperku – Příčné ulici (výzkum 2008 J. Halama – M. Baják)
Inv. č. AS 11822 (foto G. Leite).
TOP