Odborná činnost
více +

Odborná činnost

Publikační činnost
více +

Publikační činnost

Výstavní činnost
více +

Výstavní činnost

Doplňková činnost
více +

Doplňková činnost

KNIHOVNA
více +

KNIHOVNA

POKLADY ZE SBÍREK
více +

POKLADY ZE SBÍREK

obrázek

Antoine de Marcenay de Ghuy

(1724 Arnay-le-Duc – 1811 Paříž)

podle Lucase van Udena (1595 Antverpy – 1672 Antverpy)

Soumrak

1755

lept

263 x 317 mm

inv. č. H 3363, sbírka zábřežského muzea

TOP