Odborná činnost
více +

Odborná činnost

Publikační činnost
více +

Publikační činnost

Výstavní činnost
více +

Výstavní činnost

Doplňková činnost
více +

Doplňková činnost

KNIHOVNA
více +

KNIHOVNA

POKLADY ZE SBÍREK
více +

POKLADY ZE SBÍREK

 
Osudí (hrob 5)
Osudí se silně prohnutým hrdlem rozevírajícím se do okraje a do baňaté, stlačené výdutě. Nad lomem sedí dvě malá ouška nesoucí po 5 rýhách. Mezi uchy běží svazek 3 rýh a nad nimi a nad uchy jsou další 3 jemné žlábky. Výduť je třikrát hraněná. Jemný materiál je do hněda vypálený, povrch je hlazený, nese stopy tuhování.
Slezská fáze lužické kultury (pozdní doba bronzová). Hrob č. 5 ze žárového pohřebiště v Rájci (archeologický výzkum 1958).
Výška 8,5 cm.
Inv. č. A 33981 (foto G. Leite).
TOP